Mantel van Sint Maarten, delen, prijs, Utrecht

De Mantel van Sint Maarten: een gezamenlijk initiatief

De Mantel van Sint Maarten is een initiatief van de gezamenlijke protestantse kerken in Utrecht. Ooit geïnitieerd door de Domkerk en later medegedragen door de Protestantse Diaconie Utrecht, de Katholieke Caritas Utrecht en het Huis van Dominicus. Het evenement en de prijzen worden mogelijk gemaakt door een aantal financiers. In 2022 waren dat: Protestantse Diaconie Utrecht (PDU), Citypastoraat Domkerk, Katholieke Caritas Utrecht, Oude Roomsch-Katholieke Aalmoezenierskamer (ORKA), het initiatievenfonds van de Gemeente Utrecht, de Ridderlijke Duitsche Orde, de Remonstrantse Gemeente Utrecht en de Van Baaren Stichting.

Vragen of opmerkingen?
Neem dan contact met ons op via info@mantelvansintmaarten.nl.
 
 
terug